Mediese toetse, gedoen deur ‘n Occupational Health Practitioner, aan Spuitoperateurs
‘n Kursus is aangebied oor die veilige hantering van Chemikalië wat onder meer die volgende insluit:
o Beroepsgesondheid en -veiligheidswet
o Etikette, simbole op chemikalië houers
o Instandhouding van beskermde klere en toerusting
o Gevare, blootstelling en simptome wanneer blootgestel
o Monitering van gesondheid d.m.v. mediese toetse
o Aankoop, stoor en storting van chemikalië

X