Landbou Nuus | Jan 25, 2018

Grain SA and Bredasdorp Mega Park NPC have signed a collaborative agreement

This trade show will offer something to everyone in agriculture and aims to establish the basis as an agricultural information provider, marketplace, networking opportunity and gathering place for all agriculture stakeholders.

Producers in the Cape are given an excellent opportunity to compare prices and quality of tractors and other agricultural equipment simultaneously at one location. The agricultural show will establish a platform to exchange farming tips and to introduce new operations and improved farming methods.

Grain SA encourages potential exhibitors to book exhibition space in advance and not to miss this Cape agricultural highlight. Applications will be available on the Grain SA & NAMPO websites from 1 March 2018.

Grain SA CEO, Jannie de Villiers said in Pretoria that Grain SA would like to share their expertise with Bredasdorp Mega Park NPC to make a contribution to agriculture in the Western Cape.

PERSVERKLARING

Graan SA en Bredasdorp Mega Park NPC het ‘n samewerkingsooreenkoms geteken om ‘n landbou en nywerheidstentoonstelling te Mega Park in Bredasdorp aan te bied van 12 tot 15 September 2018.

Dié handel en vee ekspo gaan noop om iets vir elkeen in landbou te bied en het ten doel om die basis te vestig as landbou-inligtingverskaffer, markplek, netwerkgeleentheid en bymekaarkomplek vir almal wat belang het by landbou.

Landbouers in die Kaap word ʼn uitstekende geleentheid gebied om prys en gehalte van trekkers en ander landboutoerusting gelyktydig op een terrein te vergelyk. Die landbouskou gaan ʼn platform vestig om boerdery wenke uit te ruil en van nuwe bewerkings en verbeterde boerderymetodes kennis te neem.

Graan SA moedig potensiële uitstallers aan om vroegtydig uitstalruimte te bespreek en nie dié Kaapse landbou hoogtepunt te mis nie. Aansoeke sal van 1 Maart 2018 op die Graan SA & NAMPO webtuistes (www.grainsa.co.za | www.nampo.co.za) beskikbaar wees.

Jannie de Villiers, HUB van Graan SA, het in Pretoria gesê dat Graan SA graag hulle kundigheid met Bredasdorp Mega Park NPC wil deel om ‘n bydrae tot landbou in die Wes-Kaap te maak.

Issued by / Uitgereik deur:
Grain SA Communications / Graan SA Kommunikasie
Further enquiries / Verdere navrae:
Toit Wessels, Ass. Manager: NAMPO & Marketing / Ass. Bestuurder: NAMPO & Bemarking
086 004 7246 | toit@grainsa.co.za |

More News

Greenhouse production training workshop

Greenhouse production training workshop

Farming | Mar 2, 2021 Bredasdorp Park: Come visit our hydro- & aquaponics project  Hydro- and aquaponics are established methods of farming (mostly with vegetables and herbs). They are distinguished from other farming methods in that they are soilless, i.e. the...

Lewendehawe-ekspo’s en -skoue biosekuriteit protokol

Lewendehawe-ekspo’s en -skoue biosekuriteit protokol

Die aanbieders en organiseerders van ses van Suid-Afrika se grootste lewendehawegeleenthede, het hulself gesamentlik verbind tot ’n wetenskaplikgebaseerde biosekuriteitsprotokol vir die aanbied van die onderskeie geleenthede in 2020, asook in die toekoms

NAMPO Cape 2019 exceeds expectations

NAMPO Cape 2019 exceeds expectations

NAMPO Kaap | Oct 04, 2019 NAMPO Cape exceeds expectations  It is with gratitude that we look back on a very successful NAMPO Cape 2019. For the 435 exhibitors spread over the 480 available exhibition spaces, the upgraded parking areas, as well as the increased number...

ADDRESS

Nooitgedacht Road,
PO Box 1122,
Bredasdorp, 7280

 

CALL OR EMAIL US

+27 (0) 28 050 1385
+27 (0) 72 905 5111
admin@expo.org.za

X