Landbou Nuus | Des 5, 2017

Bredasdorp Mega Park onder nuwe bestuur, en aankondiging 12-15 Spetember 2018 as datum van jaarlikse Expo.

Bredasdorp Mega Park, die terrein waar Mega Week die laaste ongeveer twee dekades aangebied is, is onder nuwe bestuur.

Op 5 Desember 2017 het Bredasdorp Mega Park NPC die bestuur van die Park oor geneem. Die direksie staan onder leiding van Mnr Niel Giliomee, as Voorsitter, wat die Mega Week 24 jaar terug begin het. Die ander lede van die direksie is Michael van Breda, Dirk Uys (Regsdienste), Dirk Hanekom en Henk Aggenbach. Die direksie word bygestaan deur ‘n werkskomitee bestaande uit boere, besigheids en gemeenskapsleiers.

Die nuwe bestuur stel dit ten doel om die terrein aan te wend as n Expo en opleidingsterrein en dit deur die jaar in samewerking met ander organisasies te benut. 

Soos die afgelope 24 jaar sal daar weer n Expo aangebied word van 12 tot 15 Sept 2018 . Die Expo sal ten doel hê om interaksie met verskaffers van kommersiële en opkomende landbou te bevorder, sowel as skakeling met rolspelers van ander sektore in die ekonomie.

Diensverskaffers sal die direksie en bestuur bystaan en gekontrakteer word om die jaarlikse landbou en nywerheid Expo aan te bied en te organiseer. Die terrein sal ook beskikbaar wees om opleiding , skoue en ander saamtrekke aan te bied. Tans word n perde opleidings sentrum op die Park aangebied wat voort gesit sal word.

‘n Voltydse kantoor sal eersdaags op die terrein gevestig word.

NAVRAE kan gerig word aan Dirk Uys (082 490 6909) en Niel Giilomee (082 339 3744)

More News

Greenhouse production training workshop

Greenhouse production training workshop

Farming | Mar 2, 2021 Bredasdorp Park: Come visit our hydro- & aquaponics project  Hydro- and aquaponics are established methods of farming (mostly with vegetables and herbs). They are distinguished from other farming methods in that they are soilless, i.e. the...

Lewendehawe-ekspo’s en -skoue biosekuriteit protokol

Lewendehawe-ekspo’s en -skoue biosekuriteit protokol

Die aanbieders en organiseerders van ses van Suid-Afrika se grootste lewendehawegeleenthede, het hulself gesamentlik verbind tot ’n wetenskaplikgebaseerde biosekuriteitsprotokol vir die aanbied van die onderskeie geleenthede in 2020, asook in die toekoms

NAMPO Cape 2019 exceeds expectations

NAMPO Cape 2019 exceeds expectations

NAMPO Kaap | Oct 04, 2019 NAMPO Cape exceeds expectations  It is with gratitude that we look back on a very successful NAMPO Cape 2019. For the 435 exhibitors spread over the 480 available exhibition spaces, the upgraded parking areas, as well as the increased number...

ADDRESS

Nooitgedacht Road,
PO Box 1122,
Bredasdorp, 7280

 

CALL OR EMAIL US

+27 (0) 28 050 1385
+27 (0) 72 905 5111
admin@expo.org.za

X